• Giấy kiểm tra TP-GKT02

 • Mã số: TP-GKT02
 • Đặc tính sản phẩm:

  Trang giấy trắng, được thiết kế dành riêng cho kiểm tra giúp học sinh tiết kiệm thời gian làm bài.  Giấy định lượng 100g/m2.


  -Diện tích bề mặt giấy: (170 x 240)mm

     Khổ giấy trung bình: 170 x 240 mm

 • Đối tượng sử dụng: Học sinh cấp 1,2,3
 • Đóng gói: 20 tờ đôi và 6 tờ đơn/xấp, 100 xấp/ thùng

Giấy kiểm tra TP-GKT02