• Giấy kiểm tra TP-GKT03

  • Mã số: TP-GKT03
  • Đặc tính sản phẩm:

    Trang giấy trắng, được thiết kế dành riêng cho kiểm tra giúp học sinh tiết kiệm thời gian làm bài.    Giấy định lượng 80g/m2.    Khổ giấy trung bình: 170 x 240 mm

  • Đối tượng sử dụng: Học sinh cấp 1,2,3
  • Đóng gói: 20 tờ đôi và 6 tờ đơn/xấp, 100 xấp/ thùng

Giấy kiểm tra TP-GKT03