• Giấy kiểm tra TP-GKT05

  • Mã số: TP-GKT05
  • Đặc tính sản phẩm:

    Trang giấy trắng, được thiết kế dành riêng cho kiểm tra giúp học sinh tiết kiệm thời gian làm bài.    Giấy định lượng 70g/m2.    Khổ giấy lớn: 179 x 252 mm

  • Đối tượng sử dụng: Học sinh cấp 2,3
  • Đóng gói: 20 tờ đôi và 6 tờ đơn/xấp, 100 xấp/ thùng

Giấy kiểm tra TP-GKT05