• Giấy kiểm tra TP-GKT12

  • Mã số: TP-GKT12
  • Đặc tính sản phẩm: - Giấy đôi 4 ô ly vuông, được thiết kế dành riêng cho kiểm tra giúp học sinh tiết kiệm thời gian làm bài. - Giấy định lượng 100g/m2. - Khổ giấy trung bình: 170 x 240 mm - Bìa đựng tiện lợi
  • Đối tượng sử dụng: Học sinh cấp 1,2
  • Đóng gói: 20 tờ (+3 tờ đôi)/túi, 100 túi/thùng

Giấy kiểm tra TP-GKT12