• Giấy kiểm tra TP-GKT15

  • Mã số: TP-GKT15
  • Đặc tính sản phẩm: - Giấy đôi kẻ ngang, được thiết kế dành riêng cho kiểm tra giúp học sinh tiết kiệm thời gian làm bài. - Giấy định lượng 70g/m2. - Khổ giấy trung bình: 179 x 252 mm - Bìa đựng tiện lợi
  • Đối tượng sử dụng: Học sinh cấp 3
  • Đóng gói: 20 tờ (+6 tờ đơn)/túi, 100 túi/thùng

Giấy kiểm tra TP-GKT15