• Tập kẻ ngang TP-NB104

  • Mã số: TP-NB104
  • Đặc tính sản phẩm: - Thiết kế bìa hình các công trình nổi tiếng thế giới, độc đáo ấn tượng, rất phù hợp với lứa tuổi teen. - Giấy định lượng 70g/m2. - Độ trắng 90-92% ISO. - 120 trang luôn bìa - Khổ giấy: 175 x 250 mm -Loại: tập kẻ ngang
  • Đối tượng sử dụng: Học sinh cấp 2,3
  • Đóng gói: 13 quyển/lốc, 200 quyển/thùng

Tập kẻ ngang TP-NB104